Gwarancja na usługi stomatologiczne

W trosce o Państwa zdrowie, wszystkie usługi stomatologiczne wykonywane są na najwyższym poziomie, stąd też Pacjenci otrzymują na nie gwarancję. Przedstawione poniżej ogólne warunki gwarancji mają na celu ułatwienie wspólnego rozwiązywania problemów.
Czas trwania gwarancji:
wypełnienia kompozytowe – 1 rok,
wkłady koronowe i koronowo – korzeniowe – 1 rok,
mosty, korony, protezy szkieletowe – 2 lata,
protezy ruchome akrylowe – 1 rok,
implantologia – 2 lata.
Gwarancja na leczenie stomatologiczne – warunki jej utrzymania.
Aby w pełni móc cieszyć się ochroną gwarancyjną na usługi stomatologiczne wykonane w naszym gabinecie należy przestrzegać warunków jej utrzymania, które pozwolą Państwu cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem:

zakończenie leczenia według przedstawionego planu oraz stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego,
utrzymanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie,
wizyta higienizacyjna (tj. skaling oraz piaskowanie) – według zaleceń lekarza prowadzącego,
odbywanie wizyt kontrolnych co 6 miesięcy oraz wykonywanie kontrolnych RTG według wskazań lekarza.
Gwarancja na leczenie stomatologiczne nie obejmuje:
prac stomatologicznych tymczasowych, najczęściej są to korony tymczasowe lub protezy natychmiastowe (osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, które po pewnym czasie wymagają podścielenia),
usług i zabiegów przy wykonaniu których pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach gwarancji lub jej całkowitym braku (leczenie warunkowe) i wyraził na to zgodę, a także przypadki leczenia na wyraźne życzenie Pacjenta,
ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszym gabinetem,
leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji (wyrwaniu) zęba,
dzieci płaczących, wyrywających się, niepozwalających na wysuszenie jamy ustnej przy użyciu ślinociągu – dzieci takie są leczone na wyraźną prośbę rodzica, bez gwarancji na trwałość wypełnienia.
Wyłączone spod gwarancji stomatologicznej uszkodzenia.
Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niedostatecznej dbałości Pacjenta, w szczególności, gdy:
wystąpiła niedostateczna higieny jamy ustnej (jak i niedostateczna higiena uzupełnień protetycznych) Pacjenta, wynikająca z świadomego zaniedbania i niestosowania się do zaleceń higienicznych lekarza prowadzącego,
pacjent nie przestrzegał wymaganych i ustalonych wizyt kontrolnych, nastąpiło złamanie zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
nastąpiło złamanie zębów po leczeniu kanałowym, a które nie zostały odbudowane protetycznie,
wystąpił nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie losowe albo uraz mechaniczny,
wystąpił naturalny zanik kości lub nastąpiły zmiany zapalne w przyzębiu,
współistnieją choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby pacjenta (w tym nieleczony bruksizm),
wystąpiło uszkodzenie protez poza jamą ustną,
pacjent samodzielnie dokonywał korekt protez i innych uzupełnień protetycznych,
pacjent uzupełnił tylko częściowo braki zębowe, przez co nastąpiło przeciążenie strefy uzupełnionej.

Uwaga Pacjenci!

Godziny otwarcia kliniki:
29 kwietnia – NIECZYNNE
30 kwietnia – czynne od 10:00 do 20:00
1-3 maja – NIECZYNNE